De Vragen

Hoe geeft u uw zelfstandige klant voor het kopen van een huis een goed inzicht in zijn financieringsmogelijkheden?

  • Heeft u voldoende specialistische kennis van jaarrapporten en aangiftes?
  • Kent u alle beoordelingsrichtlijnen van de diverse geldverstrekkers?
  • Hoe intrepreteert de acceptant de regels?
  • Herkent u de tijdsdruk van het verlopen van de ontbindende voorwaarde door het lange en onzekere beoordelingsproces?
  • Wat zijn de gevolgen voor uw klant en uw kantoor bij een uiteindelijke afwijzing?

De oplossing

U vraagt vooraf een inkomensberekening bij Validatie instituut inkomensvaststelling Zelfstandigen aan.

  • Wij berekenen het ondernemersinkomen van uw zelfstandige klant.
  • U krijgt een overzicht van de toetsinkomens van uw klant met en zonder NHG bij een groot aantal geldverstrekkers.

Zo kunt u uw klant maximale voorspelbaarheid geven van zijn financieringsmogelijkheden. Geldverstrekkers kunnen bij een aanvraag altijd van het door ViiZ berekende ondernemersinkomen afwijken.

STAP 1 Kijk of uw klant in aanmerking komt

Gedurende de pilotfase kiezen we nog even niet voor starters en ondernemers met een complexe bv-structuur.

Documenten

Uw klant moet minimaal de Jaarrapporten en Aangiftes Inkomsten Belasting beschikbaar hebben over de jaren 2013*, 2014 en 2015.
* Als zowel het jaarrapport als de Aangifte IB over 2016 beschikbaar zijn, dienen deze aangeleverd te worden i.p.v. 2013.

Soort onderneming

De onderneming van uw klant moet zijn:
  Eenmanszaak
  VOF
  Maatschap
  B.V.
  Een holding B.V. met een belang in één andere onderneming (werkmaatschappij)

STAP 2 De opdracht

Opdrachtformulier

U bent als intermediair opdrachtgever.
Nadat u zich geregistreerd heeft kunt u via de knop "Maak nieuwe opdracht en klant aan" online de opdracht verstrekken. Zodra u de opdracht online verstuurd heeft kunt u direkt aan de slag.

* In de toekomst kunt u ook voor de optie kiezen om de opdracht en nota op naam van uw klant te stellen en zelf op te treden als gemachtigde.

STAP 3 Klantgegevens invullen

Gegevens klant en onderneming

Nadat u de opdracht online verstuurd heeft, wordt de nieuwe klant zichtbaar en dient u een aantal gegevens van uw klant en zijn of haar onderneming(en) in te vullen. Kijkt u in de Vragenlijst als u zich wilt voorbereiden op de vragen.

STAP 4 Uploaden van de documenten

Nadat u alle klantgegevens heeft ingevuld en bewaard, wordt de knop "Upload documenten" actief. U kunt daar alle gevraagde documenten uploaden.
Kijkt u in het Documenten-overzicht als u wilt weten welke documenten wij van u verwachten.
Mailt u niet ongevraagd documenten naar ViiZ.

STAP 5 De inkomensberekening

Wij berekenen het persoonlijke ondernemersinkomen (toetsinkomen) van uw klant bij verschillende geldverstrekkers mét en zónder NHG.

Extra service! Wij hebben van alle geldverstrekkers het ingevulde spreadsheet voor u beschikbaar. Vraagt u deze gerust aan, wanneer u deze nodig heeft bij een aanvraag voor uw klant.

Vestigingsplaats ViiZ