Inkomensanalyse


Nieuwe klant? Ondernemer? Dan wilt u toch zeker ook weten:

              Bij welke geldverstrekkers kan uw klant terecht
              En met welk inkomen kunt u dan rekenenLees Verder Terug naar top

ViiZ Inkomensanalyse

De Inkomensanalyse is dus vooral bedoeld voor de adviseur in de oriëntatie- en adviesfase en is niet geschikt voor de aanvraagfase.

U kunt deze dus niet gebruiken bij een hypotheekaanvraag. Dan stellen geldverstrekkers zelf het zakelijke inkomen vast of heeft u een Inkomensvaststelling van een specialistische partij nodig. ViiZ verstrekt deze ook voor een aantal geldverstrekkers voor aanvragen zonder NHG, zie hiervoor "Inkomensvaststelling".


Informatie

Zo groot mogelijke voorspelbaarheid
De Inkomensanalyse biedt een zo goed mogelijke voorspelbaarheid van het zakelijk inkomen van zelfstandig ondernemers. Wij hebben intensief overleg met de acceptanten van de meeste geldverstrekkers, waardoor wij over informatie beschikken die niet in acceptatiegidsen of Quickscans beschikbaar is. Hoe meer informatie wij van een geldverstrekker hebben, des te groter is de voorspelbaarheid.

Voorspelbaarheid
Hoe goed wij het zakelijk inkomen ook analyseren, geldverstrekkers stellen bij een aanvraag altijd zelf het inkomen vast. Ook veranderen voorwaarden, beoordelingsrichtlijnen en acceptatiekaders voortdurend. Deze kunnen nog niet bij ons bekend zijn of nog niet in onze systemen zijn doorgevoerd. Aan de berekende inkomens kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie en documenten
Wij controleren geen informatie of documenten. De Inkomensanalyse wordt opgesteld op basis van de door u aangeleverde informatie en documenten.


Lees Verder Terug naar top

Inkomensvaststelling

 ViiZ levert de inkomensvaststelling op basis van Toetskaders van de volgende geldverstrekkers: 
Tulp Hypotheken Zonder NHG

Uitgesloten branches: Klik hier  
Benodige informatie en documenten Klik hier  
Starters overeenkomstig NHG-voorwaarden
IB-ondernemer maximaal 1 onderneming, DGA maximaal Holding + 1 werkmaatschappij
Informatie over acceptatierichtlijnen www.tulphypotheken.nl  
Voorbespreken en voorleggen via ViiZ mogelijk
Voorbeeld inkomensvaststelling Tulp Hypotheken

VENN Hypotheken Zonder NHG

Definitieve jaarcijfers voorgaande jaar verplicht (IB aangifte verplicht vanaf 1 april)
Uitgesloten branches: Klik hier  
Altijd 1-2-3 Methode
Benodige informatie en documenten Klik hier  
Geen starters (minimaal 36 maanden ondernemer)
IB-ondernemer maximaal 1 onderneming, DGA maximaal Holding + 1 werkmaatschappij
Informatie over acceptatierichtlijnen www.vennhypotheken.nl  
Voorbespreken en voorleggen via ViiZ mogelijk
Voorbeeld inkomensvaststelling VENN Hypotheken

NIBC Zonder NHG

Voorwaarden overeenkomstig NHG
Uitgesloten branches: Klik hier  
Benodige informatie en documenten Klik hier  
Geen starters (minimaal 36 maanden ondernemer)
Informatie over acceptatierichtlijnen www.nibcdirect.nl  
Voorbespreken en voorleggen via ViiZ mogelijk
Voorbeeld inkomensvaststelling NIBCBinnenkort volgen ATTENS, Syntrus en nog veel meer! Hou onze website in de gaten!


Lees Verder Terug naar top

Op een inkomensvaststelling vermelden wij het door ons berekende zakelijke inkomen op basis van het bij ons bekende Toetskader van een bepaalde geldverstrekker.

Doorlooptijd
Wij streven naar een doorlooptijd van 2-3 werkdagen nadat de betaling en alle benodigde informatie en documenten volledig en correct door ons ontvangen zijn.

Informatie en documenten
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanlevering van de juiste en volledige informatie. De inkomensvaststelling wordt opgesteld op basis van de door Opdrachtgever aangeleverde informatie en documenten. Wij voeren geen informatie- of documentencontrole uit.

Onafhankelijkheid
Wij werken niet voor of namens een geldverstrekker en berekenen het ondernemersinkomen uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Geldverstrekkers bepalen zelf of zij het door ViiZ berekende inkomen volgen of dat zij het inkomen zelf berekenen en vaststellen. Gaat u zelf dus voor het geven van een opdracht na of de geldverstrekker onze inkomensvaststelling volgt.

Lees Verder Terug naar top

Hoe vraag ik aan?
Als u al een inlogcode heeft kunt u deze gebruiken. Het maakt niet uit via welke serviceprovider of organisatie u de inlogcode ontvangen heeft, deze kunt u gewoon gebruiken.
Heeft u nog geen inlogcode?
Dan kunt u zich eenvoudig registreren (hiervoor heeft u KvK-nummer en AFM-nummer nodig).


Bereid u voor!
Wij hebben van u informatie en documenten nodig. Klik hier voor een opgave van de informatie en documenten die wij minimaal nodig hebben.

Lees Verder Terug naar top

Prijzen

Introductiekorting!

Inkomensanalyse of Inkomensvaststelling  
IB-ondernemer of DGA voor eerste onderneming €  185

    Inkomensvaststelling na een inkomensanalyse per onderneming + € 50
    Voor iedere extra onderneming + € 95
    Inkomensvaststelling ondernemers zonder KvK-inschrijving € 95

Prijzen zijn exclusief btw. In bovengenoemde prijzen is een introductiekorting verwerkt

Betaling
Alleen via iDeal-link (iDeal-link en factuur naar keuze naar advieskantoor of klant)


Aanvragen

Geldverstrekkers inkomensanalyse