Inkomensanalyse


Nieuwe klant? Ondernemer? Dan wilt u toch zeker ook weten:

              Bij welke geldverstrekkers kan uw klant terecht
              En met welk inkomen kunt u dan rekenenLees Verder Terug naar top

ViiZ Inkomensanalyse

De Inkomensanalyse is dus vooral bedoeld voor de adviseur in de oriëntatie- en adviesfase en is niet geschikt voor de aanvraagfase.

U kunt deze dus niet gebruiken bij een hypotheekaanvraag. Dan stellen geldverstrekkers zelf het zakelijke inkomen vast of heeft u een Inkomensvaststelling van een specialistische partij nodig. ViiZ verstrekt deze ook voor een aantal geldverstrekkers voor aanvragen zonder NHG, zie hiervoor "Inkomensvaststelling".


Informatie

Zo groot mogelijke voorspelbaarheid
De Inkomensanalyse biedt een zo goed mogelijke voorspelbaarheid van het zakelijk inkomen van zelfstandig ondernemers. Wij hebben intensief overleg met de acceptanten van de meeste geldverstrekkers, waardoor wij over informatie beschikken die niet in acceptatiegidsen of Quickscans beschikbaar is. Hoe meer informatie wij van een geldverstrekker hebben, des te groter is de voorspelbaarheid.

Voorspelbaarheid
Hoe goed wij het zakelijk inkomen ook analyseren, geldverstrekkers stellen bij een aanvraag altijd zelf het inkomen vast. Ook veranderen voorwaarden, beoordelingsrichtlijnen en acceptatiekaders voortdurend. Deze kunnen nog niet bij ons bekend zijn of nog niet in onze systemen zijn doorgevoerd. Aan de berekende inkomens kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie en documenten
Wij controleren geen informatie of documenten. De Inkomensanalyse wordt opgesteld op basis van de door u aangeleverde informatie en documenten.


Lees Verder Terug naar top

Inkomensvaststelling

 ViiZ levert de inkomensvaststelling op basis van Toetskaders zonder NHG van de volgende geldverstrekkers: 
Merius Zonder NHG
Uitgesloten branches: Klik hier
Benodige informatie en documenten: Klik hier  
Toetskaders zonder NHG: NHG volgend - Uitzondering: Starters minimaal 24 maanden ondernemer
Corona crisis: Extra aandacht specifieke sectoren en financieel geraakte ondernemingen
NIBC Zonder NHG
Uitgesloten branches: Klik hier
Benodige informatie en documenten: Klik hier
Toetskaders zonder NHG: NHG volgend
Corona crisis: Extra aandacht specifieke sectoren en financieel geraakte ondernemingen, (DGA) Box 2 inkomen 50% t.o.v. NHG Toetskader
Voorleggen en overrule aanvragen: Mogelijk via ViiZ
Tulp Hypotheken Zonder NHG
Uitgesloten branches: Klik hier
Benodige informatie en documenten: Klik hier
Toetskaders zonder NHG: NHG volgend
Corona crisis: Extra aandacht specifieke sectoren en financieel geraakte ondernemingen, tijdelijk verhoogde ratio-eisen
Voorleggen en overrule aanvragen: Mogelijk via ViiZ
VENN Hypotheken Zonder NHG
Uitgesloten branches: Klik hier
Benodige informatie en documenten: Klik hier
Toetskaders zonder NHG: Toetskaders Venn 2020
- Geen starters (minimaal 36 maanden ondernemer na inschrijfdatum KvK)
- Maximaal 1 onderneming (Holding + werkmaatschappij wordt als 1 onderneming beschouwd)
Corona crisis: Extra aandacht specifieke sectoren en financieel geraakte ondernemingen, alle aanvragen van ondernemers moeten worden voorgelegd aan Venn
Voorleggen en overrule aanvragen: Mogelijk via ViiZ
ABN AMRO Zonder NHG
ABN AMRO beoordeelt zelf ook nog en stelt zelf het inkomen vast
ViiZ levert Uitgebreid rapport ter ondersteuning van aanvraag bij ABN AMRO (komt in > 98% overeen)
Corona crisis: Extra aandacht specifieke sectoren en financieel geraakte ondernemingen
Voorleggen en overrule aanvragen: Niet mogelijk via ViiZ
BLG WONEN Zonder NHG
BLG Wonen beoordeelt zelf ook nog en stelt zelf het inkomen vast
Uitgebreid rapport ViiZ ter ondersteuning van aanvraag bij BLG Wonen (komt in > 98% overeen)
Corona crisis: Extra aandacht specifieke sectoren en financieel geraakte ondernemingen
Voorleggen en overrule aanvragen: Niet mogelijk via ViiZ


Lees Verder Terug naar top

Op een inkomensvaststelling vermelden wij het door ons berekende zakelijke inkomen op basis van het bij ons bekende Toetskader van een bepaalde geldverstrekker.

Doorlooptijd
Wij streven naar een doorlooptijd van 2-3 werkdagen nadat de betaling en alle benodigde informatie en documenten volledig en correct door ons ontvangen zijn.

Informatie en documenten
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanlevering van de juiste en volledige informatie. De inkomensvaststelling wordt opgesteld op basis van de door Opdrachtgever aangeleverde informatie en documenten. Wij voeren geen informatie- of documentencontrole uit.

Onafhankelijkheid
Wij werken niet voor of namens een geldverstrekker en berekenen het ondernemersinkomen uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Geldverstrekkers bepalen zelf of zij het door ViiZ berekende inkomen volgen of dat zij het inkomen zelf berekenen en vaststellen. Gaat u zelf dus voor het geven van een opdracht na of de geldverstrekker onze inkomensvaststelling volgt.

Lees Verder Terug naar top

Hoe vraag ik aan?
Als u al een inlogcode heeft kunt u deze gebruiken. Het maakt niet uit via welke serviceprovider of organisatie u de inlogcode ontvangen heeft, deze kunt u gewoon gebruiken.
Heeft u nog geen inlogcode?
Dan kunt u zich eenvoudig registreren (hiervoor heeft u KvK-nummer en AFM-nummer nodig).


Bereid u voor!
Wij hebben van u informatie en documenten nodig. Klik hier voor een opgave van de informatie en documenten die wij minimaal nodig hebben.

Lees Verder Terug naar top

Prijzen

Introductiekorting!

Inkomensanalyse of Inkomensvaststelling  
IB-ondernemer of DGA voor eerste onderneming €  185

    Inkomensvaststelling na een inkomensanalyse per onderneming + € 50
    Voor iedere extra onderneming + € 95
    Inkomensvaststelling ondernemers zonder KvK-inschrijving € 95

Prijzen zijn exclusief btw. In bovengenoemde prijzen is een introductiekorting verwerkt

Betaling
Alleen via iDeal-link (iDeal-link en factuur naar keuze naar advieskantoor of klant)


Aanvragen

Geldverstrekkers inkomensanalyse